O společnosti

O společnosti

Pružný přístup k potřebám zákazníků, unikátní bezpečnostní koncept a 20 let zkušeností. To jsou hlavní důvody, proč si společnost LOG-IN CZ vybírají pro zabezpečenou přepravu cenného zboží klienti z celé Evropy.

Přeprava zboží vysoké hodnoty vyžaduje důkladná bezpečnostní opatření. Proto využíváme ty nejmodernější zabezpečovací a sledovací systémy, investujeme do špičkových informačních technologií, vyvinuli jsme proaktivní systém řízení, který pomáhá předcházet vzniku škodních událostí. Naše vozidla jsou pod neustálým dohledem a v každém okamžiku přepravy máme přehled o jejich poloze.

Samozřejmostí je i to, že používáme speciálně upravená a zabezpečená nákladní vozidla, která splňují náročné bezpečnostní standardy TSR1 vydávané organizací TAPA, jejímž jsme členem. 

Renomovanou agenturou Dun & Bradstreet, která je součástí prestižního projektu CZECH TOP 100, jsme byli v roce 2023 ohodnoceni ratingem AAA, který nás řadí mezi jednu z nejstabilnější a nejdůvěryhodnější společnosti v České republice.

Vedení společnosti, v souladu s kontextem organizace, si plně uvědomuje, jak důležitá je spokojenost zákazníků s kvalitou dodávaných produktů a zároveň i neopomenutelnou nutnost plnění požadavků na bezpečnost potravin a obdobných produktů např. z farmaceutického průmyslu. Proto společnost vybudovala svůj ISM, dle norem ISO 9001, ISO 22000 a GDP, jako nástroj k řízení procesních rizik, identifikaci požadavků zainteresovaných stran a  dosahování spokojenosti svých zákazníků. Proto při naplňování politiky našeho ISM  platí, že:       

  • Našim záměrem je rozšiřovat stávající rozsah služeb v oblasti zabezpečených přeprav, včetně přeprav s řízenou teplotní křivkou - z potravinářského i farmaceutického průmyslu a navyšovat počet našich spokojených zákazníků.
  • Při zajišťování přeprav dodržujeme nastavené a dohodnuté požadavky zákazníka tak, abychom zajistili kvalitu a bezpečnost přepravovaného zboží – vč. potravin či léčiv z pohledu zdravotní nezávadnosti.
  • Se záměrem neustále zlepšovat kvalitu a bezpečnost poskytovaných služeb a celého ISM tak, abychom plnili náročné požadavky zákazníka, přijímáme cíle našeho ISM jejichž plnění - v souladu s požadavky - pravidelně hodnotíme a přezkoumáváme jako i celý náš ISM.
  • Prostřednictvím výběru a pravidelného hodnocení dodavatelů, zákazníkům garantujeme kvalitní a bezpečné služby, včetně zajišťovaných souvisejících služeb ostatních i doplňkových.
  • Plnění požadavků zákazníka a dodržování veškerých právních a  dalších požadavků v rámci ČR a EU, popř. zemí mimo EU, které se vztahují na poskytovanou službu, je pro nás závazné.
  • Zabezpečováním kvalitních a bezpečných služeb vytváříme dobré jméno společnosti a tím rozšiřujeme své postavení na celoevropském trhu.
  • Naši zaměstnanci jsou nejcennějším zdrojem našeho podnikání. Udržují pověst firemní tradice kvality, umu a podnikavosti. Zodpovědnost a týmová práce jsou hlavní hodnoty, které řídí všechny naše procesy a operace.
  • Systematickým vzděláváním a osvětou v oblasti řízení kvality, bezpečnosti potravin a správné distribuční praxe  vytváříme podmínky odpovědnosti za odevzdanou práci u každého pracovníka, což vede k trvalému zlepšování a zvyšování kvality našich služeb i našeho ISM.
  • Dbáme o bezpečnost a ochranu zdraví při práci, zaměstnance seznamujeme s riziky na pracovištích a s požadavky na bezpečnost i ochranu zdraví při práci, včetně souvisejícího pravidelného školení a výcviku. Zároveň průběžně posilujeme i povědomí zaměstnanců v oblasti ochrany a šetrného přístupu k životnímu prostředí.
  • Neustále se snažíme o snižování nákladů, k zajištění cenové konkurenceschopnosti našich služeb. Získané finanční prostředky investujeme jak do zvyšování odborné způsobilosti a kompetencí našich zaměstnanců, tak i do pořizování nových – ekologičtějších  a bezpečnějších vozidel.

ISO 9001:2015 AEO TAPA Czech Stability Award - AAA 2023