Bezpečnostní koncept

Unikátní filozofie LOG-IN CZ je založena na proaktivním řízení bezpečnosti. Systém našich bezpečnostních opatření a procesů aktivně předchází vzniku rizikových situací při přepravě a vede k eliminaci škodních událostí.

Hlavní bezpečnostní zásady:

  • Test systémů před nakládkou
  • Aktivace zabezpečovacích systémů pro nakládku a deaktivace pro vykládku
  • Předem vytyčená trasa odeslaná přímo do navigace vozidla
  • Trvalé monitorování vozidel vlastní bezpečnostní centrálou a systém poplachů
  • On-line přenos teplot v nákladovém prostoru u přeprav vyžadující řízený teplotní režim
  • Využívání zabezpečených parkovišť
  • Neustálé zlepšování bezpečnostních systémů
  • Možnost zajištění doprovodu a ochranky na konkrétním místě

Bezpečnostní koncept