Koncepcja bezpieczeństwa

 Unikalna folozofja LOG-IN CZ bazuje się na proaktywnym zarządzaniu kwestiami bezpieczeństwa. System stosowanych przez nas  środków i procedur aktywnie przeciwdziała wystąpieniu ryzykowych sytuacji w trakcie przewozu towaru i prowadzi do eliminacji ewentualnych szkód.

Ogólne zasady bezpieczeństwa:

  • Testowanie systemów przed załadunkiem
  • Aktywacja systemów zabezpieczenia przy załadunku i deaktywacja przy rozładunku
  • Zawczasu wyznaczona trasa jest wysyłana wprost do nawigacji pojazdu
  • Stałe monitorowanie pojazdów przez włastną centralę bezpieczeństwa i system alarmów 
  • On-line przekazywanie wskaźników temperatury z naczepy przy transportach wymagających regulowanego reżymu temperaturowego.
  • Parkowanie na zabezpieczonych parkingach
  • Ciagła modernizacja systemów zabezpieczenia
  • Możliwość  eskortowania oraz ochrony na wyznaczonym miejscu.

Koncepcja bezpieczeństwa