Wizytówka firmy

Adres spółki:

LOG-IN CZ s.r.o
Doubravice 106, 533 53 Pardubice, Czech Republic

Spółka zapisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd okręgowy w Hradce Kralovym, oddział C, wpis 17502. 

NIP: CZ 25955985

Dyrektor Zarządzający: Ing. Roman Horák

Klauzula prawna: 

Jakiekolwiek użycie w postaci fragmentów lub celów komercyjnych wymaga uprzedniej pisemnej zgody firmy LOG-IN CZ.

Ochrona danych: 

O ile na naszejstronie umieszczone są jakiekolwiek informacje, mogące zawierać dane osobowe (takie jak nazwiska, adresy lub adresy e-mail), podane one, w miarę możliwości, na zasadzie dobrowolności. Z oferty lub usług, jeśli jest to możliwe, należy korzystać zawsze bez podawania danych osobowych.

Należy pamiętać, że transfer danych przez Internet (np. w kontekście komunikacji e-mail)  ma niewystarczającą ochronę. kompletna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Wykorzystanie danych kontaktowych, podanych w ramach obowiązkowej publikacji, przez osoby trzecie do przesyłania materiałów reklamowych i informacyjnych, które nie były przez nas  zamówione,  jest zakazane. Operator strony internetowej wyraźnie uprzedza o podjęciu kroków prawnych w przypadku niechcianych informacji reklamowych, np. w postaci spamowych e-maili.

Odpowiedzialność za treść

Odpovědnost za obsah

Zawartość naszej strony internetowej została przygotowana z należytą starannością. Ale nie możemy ponosić odpowiedzialności za kompletność i aktualność wszystkich treści. Jako usługodawcy jesteśmy zgodnie z § 7 ust. 1 z Telemedia (TMG) odpowiedzialni za informacje własne umieszczone na  tej stronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Jednak zgodnie z §§8-10 TMG nie jesteśmy zobowiązani do monitorowania przekazywanych lub przechowywanych informacji otrzymanych od osób trzecich bądź do wyszukiwania oznak, które wskazywały by na nielegalną działalność. Nie  podlegamy więc pod obowiązek kontrolowania wszystkich informacji na bieżąco. Aczkolwiek w przypadku, gdyby dowiedzielibyśmy, że doszło do naruszenia prawa, będą takiego rodzaju materiały niezwłocznie z naszej strony usunięte. 

Odpowiedzialność za linki

Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których treść nie mamy żadnego wpływu. Nie możemy zatem wziąć odpowiedzialność za ich zawartość. Treść linków jest zawsze w gestii operatora internetowego lub operatora serwisu. Strony te zostały sprawdzone w momencie umieszczenie pod względem ewentualnych naruszeń przepisów. W momencie ich umieszczenia nie zidentyfikowaliśmy żadnych nielegalnych treści. Stała kontrola treści linkowanych stron nie jest możliwa bez konkretnych wskazówek dotyczących naruszenia przepisów. W przypadku, je zeli dowiemy się, że doszło do naruszenia prawa, takie linki zostaną natychmiast usunięte.

Prawo autorskie 

Zawartość  treści na naszych stronach podleganiemieckiemu prawu autorskiemu. Wkłady stron trzecich są oznaczone jako takie. Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie i jakiekolwiek użycie poza granicami praw autorskich podlega pisemnej zgodzie danego autora. Pliki do pobrania i kopiowanie tych stron są dozwolone tylko dla niekomercyjnych celów prywatnych.

Operatorzy tej strony stara się zawsze przestrzegać praw autorskich osób trzecich oraz korzystać z własnego kontentu lub kontentu niepodlegającemu pod prawa autorskie.