Siedziba firmy

Ing. Roman Horák
CEO

Mobil: +420 773 742 170
E-mail: horak@login-cz.com

David Kvasnička
Dyrektor operacyjny

Mobil: +420 775 852 448
E-mail: kvasnicka@login-cz.com

Dział Zasobów Ludzkich


Mobil: +420 778 402 505 (CZ)

          +420 773 762 078 (RJ)
E-mail: personal@login-cz.com

Patrick Freitag
Szef Sprzedaży i Bezpieczeństwa

Mobil: +420 724 833 329
E-mail: freitag@login-cz.com