Polityka prywatności

Informujemy, że Administratorem danych jest LOG-IN CZ sp. z o. o., Oddział w Polsce, z siedzibą w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 27. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.